ویژه کنید
عکس و تصویر عشق درون دیگران نیست، بلکه درون خود ماست. ما آن احساس را بیدار می‌کنیم، ولی ...

عشق درون دیگران نیست، بلکه درون خود ماست. ما آن احساس را بیدا...

عشق درون دیگران نیست،
بلکه درون خود ماست.
ما آن احساس را بیدار می‌کنیم،
ولی برای این که بیدار شود
به دیگران نیاز داریم!
دنیا تنها زمانی برای ما معنا دارد که
بتوانیم کسی را برای شرکت دادن
در هیجاناتمان بیابیم.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...