ویژه کنید
عکس و تصویر ای که در فصلِ خزانم دیده ای با پشتِ خم این زمستان را نبین‌ ما ...

ای که در فصلِ خزانم دیده ای با پشتِ خم این زمستان را نبین‌ ما هم ...

ای که در فصلِ خزانم دیده ای با پشتِ خم
این زمستان را نبین‌ ما هم بهاری داشتیم

سلام معمولا برف وباران که میباره غم ها رو میشوره میبره
اما ایران ما حال خوش ندارد چه برف و باران ببارد چه نبارد
غم و مرگ سراسر #ایران گرفته
از اندوه #سیستان_و_بلوچستان و آبان ماه واز شلیک دو بار موشک به هواپیما غیر نظامی که بهش گفتن خطا و پرونده بستن از صدا های سانچی و مسافران هواپیما یاسوج که بعداز حادثه هنوز زنده بود بگم
از چی بگم
دست های مشت کرده یخ زده کولبران. بگم
حال ایران خوب نیست زمانی خوب میشه این سیاهی ظلمت تموم بشه
رحمت و برکت و زندگی دوباره به ایران برگرده این ظلمت پایان نمیاد مگر بدست مردم
اگه یکی از صدتا مصبیت ها از قلم افتاد منو ببخشید
روز برفیتون بخیر
غیبت ما از سر خوشی نیست از غم است


ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...