یا جوادالائمه, چشم های جوانم به دست های گره گشای توست...