نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میشه ‏آدم عاشق این معماری نشه ؟😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

میشه ‏آدم عاشق این معماری نشه ؟😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

میشه ‏آدم عاشق این معماری نشه لعنتیا؟😂

میشه ‏آدم عاشق این معماری نشه لعنتیا؟😂

حرف که میزنه اعصابم خراب میشه 😒 🔪

حرف که میزنه اعصابم خراب میشه 😒 🔪

مگه میشه آدم عاشق اون چشا نشه ؟! 😻 😽

مگه میشه آدم عاشق اون چشا نشه ؟! 😻 😽

درد اونجاست که طرف مجبور میشه به خاطر بی‌پولی عاشق کسی نشه! چون تو این زمونه پول حرف اول رو میزنه

درد اونجاست که طرف مجبور میشه به خاطر بی‌پولی عاشق کسی نشه! چون تو این زمونه پول حرف اول رو میزنه

دنیا داره پیش چشمت خراب میشه... با بودنم آرامشت خراب میشه... من جای هردومون تو گریه غرق میشم... گریه نکن آرایشت خراب میشه... #رستاک#حلاج #ارایشت#خراب#نشه

دنیا داره پیش چشمت خراب میشه... با بودنم آرامشت خراب میشه... من جای هردومون تو گریه غرق میشم... گریه نکن آرایشت خراب میشه... #رستاک#حلاج #ارایشت#خراب#نشه

مگه میشه کسی عاشق عروسکم نشه؟!

مگه میشه کسی عاشق عروسکم نشه؟!

کی میشه واقعا از ته دلم میخندم یهو حالم عوض نشه ؟؟؟

کی میشه واقعا از ته دلم میخندم یهو حالم عوض نشه ؟؟؟

مگه میشه عوض نشه امکان نداره

مگه میشه عوض نشه امکان نداره

دوستان واقعا متاسفم برای کسی ک لیاقت نداره پشت ادم حرف میزنه

دوستان واقعا متاسفم برای کسی ک لیاقت نداره پشت ادم حرف میزنه

واقعا عشق دروغه کسی عاشق نشه

واقعا عشق دروغه کسی عاشق نشه

یعنی واقعا همینطوره... دلیل اینکه بیشتررابطه ها خراب میشه همینه...:-(

یعنی واقعا همینطوره... دلیل اینکه بیشتررابطه ها خراب میشه همینه...:-(

عاشق موستانگم مگه میشه کسی عاشق همچین ماسینی نشه

عاشق موستانگم مگه میشه کسی عاشق همچین ماسینی نشه

افغانیه وآبادانیه میخواستن دیوار خراب کنن،افغانیه چراغ میگیره آبادانیه کلنگ میزنه چندتا آجر میافته. نوبت افغانیه میشه ،آبادانیه چراغ میگیره افغانیه 1کلنگ میزنه کل دیوار خراب میشه،آبادانیه میگه:هااااا ولک ایطوری چراغ میگیرنااااا...

افغانیه وآبادانیه میخواستن دیوار خراب کنن،افغانیه چراغ میگیره آبادانیه کلنگ میزنه چندتا آجر میافته. نوبت افغانیه میشه ،آبادانیه چراغ میگیره افغانیه 1کلنگ میزنه کل دیوار خراب میشه،آبادانیه میگه:هااااا ولک ایطوری چراغ میگیرنااااا...

دوستان کسی جنبه نداره میتونه نگاه نکنه اگه واقعا راس میگید که خیلی بده اینجا چیکار میکنید

دوستان کسی جنبه نداره میتونه نگاه نکنه اگه واقعا راس میگید که خیلی بده اینجا چیکار میکنید

سزارین میکنه هیکلش خراب نشه شیر خودشو نمیده هیکلش خراب نشه پرستار بچه میاره اعصابش خراب نشه غذا نمیپزه پوستش خراب نشه معلومه که بچه خراب میشه!

سزارین میکنه هیکلش خراب نشه شیر خودشو نمیده هیکلش خراب نشه پرستار بچه میاره اعصابش خراب نشه غذا نمیپزه پوستش خراب نشه معلومه که بچه خراب میشه!