آقای #ظریف #️آمریکا اگر #موس‌موس‌ها و #ابراز #ضعف و ذلالت شم...

آقای #ظریف #️آمریکا اگر #موس‌موس‌ها و #ابراز #ضعف و ذلالت شما را نمیدید،هرگز جرات زدن #حاج #قاسم رو پیدا نمیکرد.

️آمریکا اگر فردا #غلط دیگری هم بکند، به این دلیل است که شما امروز اعلام کردید #مذاکره با #قاتل حاج قاسم منتفی نیست.
:black_small_square:️یا خودتان را جمع کنید، یا #ملت_مقاومت شما را جمع خواهد کرد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...