ویژه کنید
عکس و تصویر بوسه نابجای آقای ظریف! در طول تاریخ برخی نامه ها به سبب کوتاهی و بلاغتشان ...

بوسه نابجای آقای ظریف! در طول تاریخ برخی نامه ها به سبب کوتاهی...

بوسه نابجای آقای ظریف!

در طول تاریخ برخی نامه ها به سبب کوتاهی و بلاغتشان ماندگار شده اند.
گویند ناپلئون در طی جنگهایی که داشت به قصد تصرف کشوری آنجارا محاصره کرد...
پادشاه آن کشور که با تمام قوا در مقابل ناپلئون ایستادگی میکرد نامه ای برای وی نوشت بدین مضمون که : « اگر دراین جنگ تو را شکست دهم کاری میکنم که عبرت تاریخ شوی و... » دراین نامه بطور مفصل اقدامات تنبیهی ای که علیه ناپلئون درنظر گرفته بود را بیان کرد وسپس آن را برای وی فرستاد.
ناپلئون زیر نامه فقط یک کلمه نوشت و آن را برگرداند.
ناپلئون فقط نوشته بود: « اگر! »

بی تردید یکی از بدنام ترین رؤسای جمهور آمریکا بلکه تاریخ همین آقای ترامپ است ولی اگر از حق نگذریم موجزترین جوابی که شایسته است در تاریخ بماند همین پیام « نه مرسی » اوست به وزیرخارجه سفیه ایران!

کاری ندارم که سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی توسط شخص ولی فقیه تعیین میشود و هر اقدام و موضع مغایر با سیاستهای ابلاغی ایشان غلط، بلکه غلط زیادی! است اما انصافا دعوت از شریر احمق تروریست و پیمان شکنی مثل ترامپ، یک تودهنی محکم لازم داشت تا در تاریخ بماند...
شیخ حکیم جهاندیده حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بیت آموزنده ای برای چنین مواردی سروده که :
هر که گریزد ز رفیقان شهر
بارکش غول بیابان شود

و بحقیقت کسی که نصایح دلسوزانه رهبر فرزانه انقلاب و خروش دشمن شکن ملت انتقام جوی خون شهید سلیمانی را نشنود نیازمند چنین پاسخی از چنان غول بیابانی بود!
ما از ترامپ متشکریم که زحمت این تودهنی به این موجود زبان نفهم را کشید ...

ظریف بعنوان وزیر امورخارجه یک کشور انقلابی آنهم در زمانی که هنوز خون شهید سلیمانی در مزارش خشک نشده، عزت و استقلال و آبرو و ناموس مملکتش را با بزدلی و حقارت و پستی بی نظیری دودستی به غول بیابانی رذلی مثل ترامپ که خون هزاران هزار مظلوم از چنگ و دندانش می چکد تعارف می کند و شیطان بزرگ که بخوبی ضعف و درماندگی و التماس را در قدم و قلم ضعیف آقای ظریف مشاهده کرده به ظرافت تمام پشت چشم نازک می کند و ناز می فروشد که : نه! مرسی...
آن خفت و نکبت ،این تودهنی شیطانی را لازم داشت.
آقای ترامپ!
مرسی...

ما چطور باید به این موجود مفلوک ثابت میکردیم که آمریکا تمامی موجودیت ایران اسلامی را می خواهد و به کمتر ازآن راضی نمی شود؟!
این تودهنی شیطان بزرگ درس خوبی برای این پیر کودن بود البته اگر اهل درس گرفتن باشد...

در پایان این یادداشت کوتاه، درس حیات بخش قله نشین ادبیات فارسی استاد زنده یاد ملک الشعرای بهار به محمدعلی شاه قاجار را یادآور میشوم.

هنگامی که شاه بی جربزه قاجار قشون روس را به داخل کشور دعوت کرده بود، ملک الشعرای عزیز و حکیم ابیاتی را خطاب به وی سرود که گویی در حال حاضر روی سخنش با رئیس جمهور غربگدای امروز و وزیر خارجه و همفکران اوست. فقط کافی است به اقتضاء زمانه بجای روس، آمریکا را بنشانید!
ابیات یادشده ازاین قرار است:

پادشاها نصیحتم بشنو
مملکت را به دست روس مده

نوعروسی است ملک و تو داماد
به کسی دست نوعروس مده

روس اهریمنی است خونخواره
به کف اهرمن دبوس (گرز) مده

تا تقاضای دیگری نکند
به نخستش مخوان و بوس مده!!!

د.علیرضا حلم زاده #باز_آی

Loading...