ویژه کنید
عکس و تصویر وقتی گلی را دوست دارید آن را میچینید.... اما وقتی عاشق گلی هستید آن را ...

وقتی گلی را دوست دارید آن را میچینید.... اما وقتی عاشق گلی هس...

وقتی گلی را دوست دارید
آن را میچینید....
اما وقتی عاشق گلی هستید
آن را هر روز آبیاری میکنید
فرق بین عشق و دوست داشتن این است ...!!
#چارلی_چاپلین

Loading...