ویژه کنید
عکس و تصویر خودت را دوست داشته باش او تنها کسی است که همه جا با توست حالت ...

خودت را دوست داشته باش او تنها کسی است که همه جا با توست حالت ر...

خودت را دوست داشته باش او تنها کسی است که همه جا با توست حالت را خوب کن بیرون برو گل بخر برقص اهنگ شاد گوش بده و مدام به خودت بگو من بهترین خودم هستم خدا مرا در بهترین شکل ممکن افریده من لیاقت بهترین ها را دارم

Loading...