نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دستات آرامشو به وجودم تزریق میکنع:):fisted_hand_sign:💝

دستات آرامشو به وجودم تزریق میکنع:):fisted_hand_sign:💝

وقتی بات حرف میزنم سرتو تکون ندع صدا زنگوله هات رو مخمع :)):fisted_hand_sign:

وقتی بات حرف میزنم سرتو تکون ندع صدا زنگوله هات رو مخمع :)):fisted_hand_sign:

بزآږ ږڪ بگمـ زمیݩ خوردمـ :'):skull:💫 خورد شدعمـ :'):fisted_hand_sign:💢 نبیݩ غُدمـ :'):cat_face_with_wry_smile:💥

بزآږ ږڪ بگمـ زمیݩ خوردمـ :'):skull:💫 خورد شدعمـ :'):fisted_hand_sign:💢 نبیݩ غُدمـ :'):cat_face_with_wry_smile:💥

مَثـلا قهر کُنیمـ بیاد بگِہ وََقتی قَهریـم بیخـود میکُنیـع #عـآٓن باشیـع:/:fisted_hand_sign:🏾 😼 ❄ ️

مَثـلا قهر کُنیمـ بیاد بگِہ وََقتی قَهریـم بیخـود میکُنیـع #عـآٓن باشیـع:/:fisted_hand_sign:🏾 😼 ❄ ️

زِندِگیعـ فَقَــط اونجـآشـ کِعـ بِہ خـودِتـ میآے مـیبینیـ ریدے:|:fisted_hand_sign: ‌_ZaRiw

زِندِگیعـ فَقَــط اونجـآشـ کِعـ بِہ خـودِتـ میآے مـیبینیـ ریدے:|:fisted_hand_sign: ‌_ZaRiw

نمیرسی‍ به‍ هرکی‍ بخواے:|:dizzy_symbol: زندگے قآنونش‍ همینه‍:}:fisted_hand_sign: ...🙃 💔

نمیرسی‍ به‍ هرکی‍ بخواے:|:dizzy_symbol: زندگے قآنونش‍ همینه‍:}:fisted_hand_sign: ...🙃 💔

-دستات چرا کبودن؟! +چیزی نیست،با دیوار دردودل کردم :):fisted_hand_sign:🏾 💙

-دستات چرا کبودن؟! +چیزی نیست،با دیوار دردودل کردم :):fisted_hand_sign:🏾 💙

:):fisted_hand_sign: #vampire #no_copy_block

:):fisted_hand_sign: #vampire #no_copy_block

تو کع قلبت از سنگ بود :):fisted_hand_sign:🏿 #m #vampire #no_copy_block

تو کع قلبت از سنگ بود :):fisted_hand_sign:🏿 #m #vampire #no_copy_block

قشنگ معلومه بعضیا قرار بود سقط بشن :/:fisted_hand_sign:🏼

قشنگ معلومه بعضیا قرار بود سقط بشن :/:fisted_hand_sign:🏼

keep calm and and im dahe 80i cm bezarin hoselam rid :|:fisted_hand_sign:💜

keep calm and and im dahe 80i cm bezarin hoselam rid :|:fisted_hand_sign:💜

آدما دوصت ندارن،لازمت دارن:]:fisted_hand_sign:🏽 🔪

آدما دوصت ندارن،لازمت دارن:]:fisted_hand_sign:🏽 🔪

‏وقتی موقعایی که لازمت دارم نیستی بقیه موقعام می تونی گورتو گم کنی:|:fisted_hand_sign:

‏وقتی موقعایی که لازمت دارم نیستی بقیه موقعام می تونی گورتو گم کنی:|:fisted_hand_sign:

-یًنے ڪـے بًږمیڱڔڋهـ؟😰 +هًڔۏڂ حُۏڝٍڶًۺ ڝږ ڔڣـڋ:|:fisted_hand_sign: #vampire #no_copy_block

-یًنے ڪـے بًږمیڱڔڋهـ؟😰 +هًڔۏڂ حُۏڝٍڶًۺ ڝږ ڔڣـڋ:|:fisted_hand_sign: #vampire #no_copy_block

زندگی🍃 آسون تر نمیشه🙃 این تویی که قوی تر میشی:):fisted_hand_sign:🏻

زندگی🍃 آسون تر نمیشه🙃 این تویی که قوی تر میشی:):fisted_hand_sign:🏻

تــــو ســـاده گذشتیو من بعد از تــــو ســــرد شدم مــــردم :):fisted_hand_sign:🏽 💜

تــــو ســـاده گذشتیو من بعد از تــــو ســــرد شدم مــــردم :):fisted_hand_sign:🏽 💜

تــــو ســـاده گذشتیو من بعد از تــــو ســــرد شدم مــــردم :):fisted_hand_sign:🏽 💜

تــــو ســـاده گذشتیو من بعد از تــــو ســــرد شدم مــــردم :):fisted_hand_sign:🏽 💜

تــــو ســـاده گذشتیو من بعد از تــــو ســــرد شدم مــــردم :):fisted_hand_sign:🏽 💜

تــــو ســـاده گذشتیو من بعد از تــــو ســــرد شدم مــــردم :):fisted_hand_sign:🏽 💜

-ادما هیچوقت{👧 🚶 } -بزرگترین اشتباهاتشونو فراموش نمیکنن{:):fisted_hand_sign:🏿 ❤ ️}

-ادما هیچوقت{👧 🚶 } -بزرگترین اشتباهاتشونو فراموش نمیکنن{:):fisted_hand_sign:🏿 ❤ ️}

خسته شدم از این که هی نگا کنموهیچ کاری نتونم بکنم...چقد سخته :):fisted_hand_sign:🏻

خسته شدم از این که هی نگا کنموهیچ کاری نتونم بکنم...چقد سخته :):fisted_hand_sign:🏻