ویژه کنید
عکس و تصویر #معرفی کتاب به دو شیوه می توان دروغ گفت: می توان حرف هایی از خود ...

#معرفی کتاب به دو شیوه می توان دروغ گفت: می توان حرف هایی از خ...

#معرفی کتاب
به دو شیوه می توان دروغ گفت: می توان حرف هایی از خود ساخت. همچنین می توان حقیقت را با صدایی آرام، با خونسردی، مثل حرفی بین حرفهای دیگر، حرفهای کم اهمیت بیان کرد. 

📘 زن آینده
✍ 🏻 #کریستین_بوبن

📚

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...