نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عقیده میتواند عقیده من باشد اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت!

عقیده میتواند عقیده من باشد اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت!

هر فرد سه شخصیت دارد : ۱_شخصیتی که از خود به دوستانش نشان می دهد. ۲_شخصیتی که از خود به خانواده اش نشان می دهد. ۳_شخصیتی که شخصیت واقعی اوست.

هر فرد سه شخصیت دارد : ۱_شخصیتی که از خود به دوستانش نشان می دهد. ۲_شخصیتی که از خود به خانواده اش نشان می دهد. ۳_شخصیتی که شخصیت واقعی اوست.

ژاپنی ها معتقدند ، هرکس سه چهره داره : اولی رو به دنیا نشون میده دومی رو به خانواده و دوستانتون نشون میده و سومی که به هیچ کس نشون نمیده !! و این سومی ...

ژاپنی ها معتقدند ، هرکس سه چهره داره : اولی رو به دنیا نشون میده دومی رو به خانواده و دوستانتون نشون میده و سومی که به هیچ کس نشون نمیده !! و این سومی حقیقی ترین انعکاس از شماست . #چهره ها #حقیقی_ترین_انعکاس_از_شماست .

ژاپنی ها معتقدند انسان سه چهره دارد.اولین چهره رابه تمام جهان نشان می دهد،دومین چهره رابه دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می دهد و چهره سوم را نیز به هیچکس نشان نمی دهد #بخون

ژاپنی ها معتقدند انسان سه چهره دارد.اولین چهره رابه تمام جهان نشان می دهد،دومین چهره رابه دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می دهد و چهره سوم را نیز به هیچکس نشان نمی دهد #بخون

ژاپنی‌ها اعتقاد دارند که هر انسان سه چهره دارد ابتدا آن چهره است که آن را به دنیا نشان می دهد و بعد آن چهره که به دوستانش و خانواده نشان می‌دهد و در نهایت ...

ژاپنی‌ها اعتقاد دارند که هر انسان سه چهره دارد ابتدا آن چهره است که آن را به دنیا نشان می دهد و بعد آن چهره که به دوستانش و خانواده نشان می‌دهد و در نهایت آن چهره که فقط که آنرا به هیچکس نشان نمی‌دهد “حقیقت است”✔ ❤

هرکس سه صورت دارد... اولی رابه دنیا نشان میدهد دومی را به خانواده ودوستانش نشان میدهد و سومی، آن چهره ای است که به هیچ کس نشان نمیدهد، و آن سومی حقیقی ترین چهره شماست.... ...

هرکس سه صورت دارد... اولی رابه دنیا نشان میدهد دومی را به خانواده ودوستانش نشان میدهد و سومی، آن چهره ای است که به هیچ کس نشان نمیدهد، و آن سومی حقیقی ترین چهره شماست.... ضرب المثل ژاپنی

عقیده می تواند عقیده ی من باشد، اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت!!!!

عقیده می تواند عقیده ی من باشد، اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت!!!!

ژاپنی ها معتقدند انسان سه چهره دارد. اولین چهره را به تمام جهان نشان می دهد، دومین چهره را به دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می دهد و چهره سوم را نیز به هیچکس ...

ژاپنی ها معتقدند انسان سه چهره دارد. اولین چهره را به تمام جهان نشان می دهد، دومین چهره را به دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می دهد و چهره سوم را نیز به هیچکس نشان نمی دهد.

در خاطرات هر کسی،چیزهایی هست که به هیچکس نمی گوید،فقط برای دوستانش بازگو می کند.مسائلی هم هست که حتی به دوستان نمی شود گفت و آدم فقط برای خودش می تواند بازگو کند،عین راز است. ...

در خاطرات هر کسی،چیزهایی هست که به هیچکس نمی گوید،فقط برای دوستانش بازگو می کند.مسائلی هم هست که حتی به دوستان نمی شود گفت و آدم فقط برای خودش می تواند بازگو کند،عین راز است. اما سرانجام چیزهایی هم هست که انسان حتی می ترسد برای خودش هم آشکار کند. ...

ژاپنی ها معتقدند انسان سه چهره دارد. اولین چهره را به تمام جهان نشان می دهد، دومین چهره را به دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می دهد و چهره سوم را نیز به هیچکس ...

ژاپنی ها معتقدند انسان سه چهره دارد. اولین چهره را به تمام جهان نشان می دهد، دومین چهره را به دوستان نزدیک و خانواده خود نشان می دهد و چهره سوم را نیز به هیچکس نشان نمی دهد.

ژاپنی ها معتقدند که هر کَس سه تا صورت داره: اولی که به دنیا نشون میدید دومی که به خانواده و دوستانتون نشون میدید و سومی که به هیچکس نشون نمیدید ، این واقعی ترین ...

ژاپنی ها معتقدند که هر کَس سه تا صورت داره: اولی که به دنیا نشون میدید دومی که به خانواده و دوستانتون نشون میدید و سومی که به هیچکس نشون نمیدید ، این واقعی ترین بازتاب از شماست...

هیچکس تنهایی را انتخاب نمی کند. تنهایی، در شرایطی خاص به انسان تحمیل می شود

هیچکس تنهایی را انتخاب نمی کند. تنهایی، در شرایطی خاص به انسان تحمیل می شود

نگاه به سه چیز به انسان آرامش می دهد : قرآن دریا چهره ی گل پدر و مادر

نگاه به سه چیز به انسان آرامش می دهد : قرآن دریا چهره ی گل پدر و مادر

عقیده می تواند عقیده ی من باشد، اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت!!!!

عقیده می تواند عقیده ی من باشد، اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت!!!!

اسب ، اسب به دنیا می آید. اما انسان ،انسان به دنیا نمی آید. باید او را آموزش داد تا انسان شود.

اسب ، اسب به دنیا می آید. اما انسان ،انسان به دنیا نمی آید. باید او را آموزش داد تا انسان شود.

عقیده میتواند عقیده من باشد اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت! #برتراند_راسل

عقیده میتواند عقیده من باشد اما حقیقت نمی تواند حقیقت من باشد حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه بر سر عقیده می جنگند نه بر سر حقیقت! #برتراند_راسل

انسان با استعداد تیر خود را به هدفی می زند که هیچکس نمی تواند بزند؛ اما نابغه تیر خود را به هدفی می زند که هیچکس نمی تواند بییند.

انسان با استعداد تیر خود را به هدفی می زند که هیچکس نمی تواند بزند؛ اما نابغه تیر خود را به هدفی می زند که هیچکس نمی تواند بییند.

انسان هیچکس را از دست نمی دهد، زیرا هیچکس مالک کس دیگری نیست. این تجربه راستین آزادی است. داشتن مهمترین چیز دنیا، بی آنکه مالکش باشی.

انسان هیچکس را از دست نمی دهد، زیرا هیچکس مالک کس دیگری نیست. این تجربه راستین آزادی است. داشتن مهمترین چیز دنیا، بی آنکه مالکش باشی.