نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مثل شیشه باش هر کی شکستت،جرش بده

مثل شیشه باش هر کی شکستت،جرش بده

میگن با هرکی مث خودش باش ;-) آدم اصن روش نمیشه مث بعضیا باشه :(:

میگن با هرکی مث خودش باش ;-) آدم اصن روش نمیشه مث بعضیا باشه :(:

یاااااا.... جرش بده😐 😐 👊

یاااااا.... جرش بده😐 😐 👊

زندگی از مَرگ پرسید: چرا انسانها عاشق من هستند اما از تو متنفرند؟💫 💕 مرگ جواب داد: برای اینکه تو یک دروغ زیبایی و من حقیقتی تلخ💜 💜 💜 :((( ‌‌‌‌‌‌‌‌ □□شاید سنگ از قصد ...

زندگی از مَرگ پرسید: چرا انسانها عاشق من هستند اما از تو متنفرند؟💫 💕 مرگ جواب داد: برای اینکه تو یک دروغ زیبایی و من حقیقتی تلخ💜 💜 💜 :((( ‌‌‌‌‌‌‌‌ □□شاید سنگ از قصد باخت تا کاغذ را بغل کند کسی چه میداند□□ [تو زندگی مث شیشه باش ] ...

- اگه شوهرت بزنتت چیکار میکنی؟ + به دوس پسرم میگم جرش بده:)) 🔥

- اگه شوهرت بزنتت چیکار میکنی؟ + به دوس پسرم میگم جرش بده:)) 🔥

با هرکی مث خودش

با هرکی مث خودش

سعی کن تو زندگیت... شبیه شیشه باشی... کسی شکستت جرش بده...

سعی کن تو زندگیت... شبیه شیشه باشی... کسی شکستت جرش بده...

تو زندگیت مث شیشه باش هرکس شکستت ببرش

تو زندگیت مث شیشه باش هرکس شکستت ببرش

هرکی داره بده باش برمیگردونم 😂 😂 😂

هرکی داره بده باش برمیگردونم 😂 😂 😂

با هرکی در حَدش... با هرکی مث خودش...

با هرکی در حَدش... با هرکی مث خودش...

یکی بیادشماره بده جرش بدم

یکی بیادشماره بده جرش بدم

مث شیشه

مث شیشه

مث بارون روی شیشه...

مث بارون روی شیشه...

هرکی تونست انگشتشو مث من انجام بده خیلی شاهکار کرده خخخخخخخخ:-P

هرکی تونست انگشتشو مث من انجام بده خیلی شاهکار کرده خخخخخخخخ:-P

دهن مردم ونمیشه بست اما میشه جرش بده میشه چاکش کرد میشه گلش کرد

دهن مردم ونمیشه بست اما میشه جرش بده میشه چاکش کرد میشه گلش کرد

فک کنم میخواد عکاس رو جرش بده...

فک کنم میخواد عکاس رو جرش بده...