نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صبح است! طلوع کن طلوع کن ای پنهانی ترین زاویه ی نگاهم! تو آنی که همیشه در هر شعر متولد می شوی پس طلوع کن طلوع کن میان این قافیه های پر سکوت طلوع کن...! ...

صبح است! طلوع کن طلوع کن ای پنهانی ترین زاویه ی نگاهم! تو آنی که همیشه در هر شعر متولد می شوی پس طلوع کن طلوع کن میان این قافیه های پر سکوت طلوع کن...! #علیرضا_اسفندیاری

شب رفتنیست طلوع کن

شب رفتنیست طلوع کن

سلام صبح شما بخیر طلوع کن !! تمامی واژه ها به صف ایستاده اند تا #نگاه_مهربانت_را_نظاره و #آواز_عاشقانه_صبحگاهی را ساز نمایند. #در_پناه_خدا ، #زندگی_تان_پر_از_صفا_و_مهربانی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #صبح_بخیر #پیام_صبحگاهی #شف990

سلام صبح شما بخیر طلوع کن !! تمامی واژه ها به صف ایستاده اند تا #نگاه_مهربانت_را_نظاره و #آواز_عاشقانه_صبحگاهی را ساز نمایند. #در_پناه_خدا ، #زندگی_تان_پر_از_صفا_و_مهربانی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #صبح_بخیر #پیام_صبحگاهی #شف990

تُ !!! تنها واژه ای هستی که ؟ هر صبح در من طلوع میکند صبح های من نیازی به خورشید ندارد...

تُ !!! تنها واژه ای هستی که ؟ هر صبح در من طلوع میکند صبح های من نیازی به خورشید ندارد...

بخوان به نام گل سرخ...🌷 و عاشقانه بخوان: «حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو ۷/۱۱

بخوان به نام گل سرخ...🌷 و عاشقانه بخوان: «حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو ۷/۱۱

طلوع کن صبحم را که عمری‌ست بی خورشید روزهایم شب میشود و بی مهتاب، شب‌هایم روز...

طلوع کن صبحم را که عمری‌ست بی خورشید روزهایم شب میشود و بی مهتاب، شب‌هایم روز...

طلوع کن صبحم را! که عمری‌ست بی خورشید روزهایم شب می شود و بی مهتاب، شب‌هایم روز...

طلوع کن صبحم را! که عمری‌ست بی خورشید روزهایم شب می شود و بی مهتاب، شب‌هایم روز...

در انجماد واژه ها اسیر روز و شب منم طلوع کن چکاوکم بخوان حدیث صبح را #عاشقانه‌ها #ماریا‌رادمهر
عکس بلند

در انجماد واژه ها اسیر روز و شب منم طلوع کن چکاوکم بخوان حدیث صبح را #عاشقانه‌ها #ماریا‌رادمهر

در #انجماد واژه ها #اسیر روز و شب منم #طلوع کن چکاوکم بخوان حدیث #صبح را #روزتون_شهدایی #شهیدمهدےبیدی #یادش_باصلوات @Loveshohada28

در #انجماد واژه ها #اسیر روز و شب منم #طلوع کن چکاوکم بخوان حدیث #صبح را #روزتون_شهدایی #شهیدمهدےبیدی #یادش_باصلوات @Loveshohada28

تو تنها واژه ای هستی که هر صبح در من طلوع می کند ! صبح های من نیازی به خورشید ندارد ...

تو تنها واژه ای هستی که هر صبح در من طلوع می کند ! صبح های من نیازی به خورشید ندارد ...

تو تنها واژه ای هستی که هر صبح در من طلوع می کند ! صبح های من نیازی به خورشید ندارد ...

تو تنها واژه ای هستی که هر صبح در من طلوع می کند ! صبح های من نیازی به خورشید ندارد ...

طلوع کن تمام واژه هابه صف ایستاده اند تاتبرّک،یابندبانگاهِ مهربانت و آوازصبحگاهےرا عاشقانه سازکنند زندگیتون پرازمهربانی سلام:صبحتون بخیر

طلوع کن تمام واژه هابه صف ایستاده اند تاتبرّک،یابندبانگاهِ مهربانت و آوازصبحگاهےرا عاشقانه سازکنند زندگیتون پرازمهربانی سلام:صبحتون بخیر

وقتی دلت تنگ شد نوشته ام را به نام خودت بخوان که برای تو نوشته ام واژه هایم ساده است فراموش کن واژه های سخت را صادقانه میگویم عاشقانه

وقتی دلت تنگ شد نوشته ام را به نام خودت بخوان که برای تو نوشته ام واژه هایم ساده است فراموش کن واژه های سخت را صادقانه میگویم عاشقانه

خاتون شب های سیاه طلوع کن...

خاتون شب های سیاه طلوع کن...

شعرهایم را عاشقانه بخوان ! پشت این واژه ها دلی بر باد رفته است ... !!

شعرهایم را عاشقانه بخوان ! پشت این واژه ها دلی بر باد رفته است ... !!

درود برهمگی شب نوشتم روز بخوان بد نوشتم خوب بخوان صبحتون زیبا

درود برهمگی شب نوشتم روز بخوان بد نوشتم خوب بخوان صبحتون زیبا