ویژه کنید
عکس و تصویر مرا نگاه کن: باغی ام پر از وسوسه ی برگ، بیابانی ام پر از عطشِ ...

مرا نگاه کن: باغی ام پر از وسوسه ی برگ، بیابانی ام پر از عطشِ ...

مرا نگاه کن:
باغی ام پر از وسوسه ی برگ،
بیابانی ام
پر از عطشِ سیلاب ؛
گلویی
خسته از فریادِ آب
آسمان،
شعر باران را بخوان...

#عاشقانه‌ها

Loading...