ویژه کنید
عکس و تصویر گاهی یک مرد بهانه دلخوشی یک زن میشود و یک زن بانی خوشبختی یک مرد... ...

گاهی یک مرد بهانه دلخوشی یک زن میشود و یک زن بانی خوشبختی یک مر...

گاهی یک مرد
بهانه دلخوشی یک زن میشود و
یک زن بانی خوشبختی یک مرد...
زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم...
#عاشقانه‌ها #

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...