ویژه کنید
عکس و تصویر دوستم داشته باش جوری که دیگر آرزویی در دلم باقی نماند... #عاشقانه‌ها

دوستم داشته باش جوری که دیگر آرزویی در دلم باقی نماند... #ع...

دوستم داشته باش
جوری که
دیگر آرزویی
در دلم باقی نماند...
#عاشقانه‌ها

Loading...