ثبت نام در مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان ، نیازمند رعایت م