ویژه کنید
عکس و تصویر می نویسم ... آری ...باز هم مثل همیشه برای تو می نویسم... برای تویی که ...

می نویسم ... آری ...باز هم مثل همیشه برای تو می نویسم... برای ت...

می نویسم ...
آری ...باز هم مثل همیشه برای تو می نویسم...
برای تویی که مقصود تمام نوشته های منی
تویی که الفبای عشق را به من اموختی
تویی که مرا سر گردان دنیای قشنگ عاشقی کردی
تویی که قلم روان قلبم را به دست دلم دادی تا برای اولین بار برای تو بنگارد
تویی که دگر هیچگاه نمی توانم از کنارت با بی تفاوتی بگذرم
تویی که چیزی به من هدیه کردی تا غمخوار و همدم تنهایی هایم باشد
تویی که فقط تو را از او می خواهم و بس ..
تویی که هیچ در وصف مهر بانی های بی پایانت نمی یابم
و تنها حرف و کلامی که برایت می یابم این است:
با تمام وجودم دوستت دارم 

Loading...