ویژه کنید
عکس و تصویر _چِرا هَمَش تو خودِتی؟ +آدَمی ک تو قَلب کَسی جآ نَداشته باشِه میرِه تو خودِش:) ...

_چِرا هَمَش تو خودِتی؟ +آدَمی ک تو قَلب کَسی جآ نَداشته باشِه میرِه تو خو...

_چِرا هَمَش تو خودِتی؟ +آدَمی ک تو قَلب کَسی جآ نَداشته باشِه میرِه تو خودِش:) #rose #blackpink #me💫

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...