نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

گفت:هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم:در مکتب امام حسین( ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

گفت:هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم:در مکتب امام حسین( ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

یکی گفت:هنوز با این گرانی ها ،پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟؟ گفتم: در مکتب حسین(ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم.

یکی گفت:هنوز با این گرانی ها ،پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟؟ گفتم: در مکتب حسین(ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم.

✅ یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ 💢 گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است، زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

✅ یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ 💢 گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است، زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

✅ یکی گفت: هنوز با این گرانی‌ها پای آرمان‌های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام حسین(ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! #لبیک_یا_خامنه_ای ☑ ️ @fadaiyyan

✅ یکی گفت: هنوز با این گرانی‌ها پای آرمان‌های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام حسین(ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! #لبیک_یا_خامنه_ای ☑ ️ @fadaiyyan

یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است، زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! #لبیک_یاخامنه_ای_لبیک_یاحسین_است.

یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است، زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! #لبیک_یاخامنه_ای_لبیک_یاحسین_است.

💥 یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ 💥 گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

💥 یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ 💥 گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

یکی گفت: با این گرانیها پای آرمانهای انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام حسین (ع) ممکن است زمانی آب برای نوشیدن نداشته باشیم، پس هنوز آغاز راهیم... #بچه_هیئتی

یکی گفت: با این گرانیها پای آرمانهای انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام حسین (ع) ممکن است زمانی آب برای نوشیدن نداشته باشیم، پس هنوز آغاز راهیم... #بچه_هیئتی

وقـتـے حســـــین در صحنہ اسـتـــ اگر در صحنہ نیستے ، هرجا خواهے باش! چه ایـســتــاده بـہ نمــــاز، چه نـشـسـتـہ بـر سـفـره شـرابـــ ! #شهید_محسن_گلستانی یکی گفت: هنوز با این گرانے ها پای آرمان های انقلاب ...

وقـتـے حســـــین در صحنہ اسـتـــ اگر در صحنہ نیستے ، هرجا خواهے باش! چه ایـســتــاده بـہ نمــــاز، چه نـشـسـتـہ بـر سـفـره شـرابـــ ! #شهید_محسن_گلستانی یکی گفت: هنوز با این گرانے ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟! گفتم: درمکتب امام حسین (ع) ممکن است زمانے آب هم برای نوشیدن ...

یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: درمکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم!

گفت: ️ با این همه گرانی، هنوز پای آرمان های انقلاب و رهبرت ایستاده ای؟ گفتم: آری! در مکتب حسین (علیه السلام) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نباشد... ما از نسل حسینیم و ...

گفت: ️ با این همه گرانی، هنوز پای آرمان های انقلاب و رهبرت ایستاده ای؟ گفتم: آری! در مکتب حسین (علیه السلام) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نباشد... ما از نسل حسینیم و راه حسین چیزی جز مرگ با عزت و زندگی بدون زلت نیست! و ما هرگز ...

توابین ، شک کردند ... شاید هم ترسیدند و ... از کربلا جا ماندند ... توبه کردند ... سپس شدند توابین ... اما ... توابین کربلایی نشدند ... به ولی امر زمانت شک کنی از ...

توابین ، شک کردند ... شاید هم ترسیدند و ... از کربلا جا ماندند ... توبه کردند ... سپس شدند توابین ... اما ... توابین کربلایی نشدند ... به ولی امر زمانت شک کنی از کربلا جا مانده ای ... یکی گفت : هنوز با این گرانی ها پای آرمان ...

عاشقای رهبری بخوانند توابین ، شک کردند شاید هم ترسیدند و .... از کربلا جا ماندند. توبه کردند ... سپس شدند توابین اما... توابین کربلایی نشدند ... به ولی امر زمانت شک کنی از کربلا ...

عاشقای رهبری بخوانند توابین ، شک کردند شاید هم ترسیدند و .... از کربلا جا ماندند. توبه کردند ... سپس شدند توابین اما... توابین کربلایی نشدند ... به ولی امر زمانت شک کنی از کربلا جا مانده ای ..... یکی گفت : هنوز با این گرانی ها پای آرمان های ...

در مکتب امام حسین (ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم . . . پای رهبرت بمان بی چون و چرا . . . لبیک یا خامنه ای . . . #یا_مهدی_ادرکنی ...

در مکتب امام حسین (ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم . . . پای رهبرت بمان بی چون و چرا . . . لبیک یا خامنه ای . . . #یا_مهدی_ادرکنی #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #یا_مهدی_ادرکنی #لبیک_یاخامنه_ای #یا_علی#یا_حسین #یا_مهدی #شیعه #اسلام#شهید #شهادت #بسیج #بسیجی#حجاب #چادر#عفاف #مبارزه_با_استکبار #اسلام#امام#شیعه #شهدا#حجاب#عفاف#حیا #نجابت#پاکدامنی#رهبری ...

توابین

توابین"شک کردند، شایدهم ترسیدند..... که...از کربلا جاماندند.. توبه کردند... سپس شدند توابین! اما... توابین کربلایی نشدند..!! به ولی امر زمانت شک کنی ، از کربلا جا مانده ای..... یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام حسین (ع) ممکن است، ...

توابین

توابین"شک کردند، شایدهم ترسیدند..... که...از کربلا جاماندند.. توبه کردند... سپس شدند توابین! اما... توابین کربلایی نشدند..!! به ولی امر زمانت شک کنی ، از کربلا جا مانده ای..... یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام حسین (ع) ممکن است، ...

عاشقاي رهبري بخونن توابين،شک کردند شایدهم ترسیدند و .... از کربلا جاماندند. توبه کردند... سپس شدند توابین اما... توابین کربلایی نشدند.. به ولی امر زمانت شک کنی از کربلا جا مانده ای..... یکی گفت: هنوز ...

عاشقاي رهبري بخونن توابين،شک کردند شایدهم ترسیدند و .... از کربلا جاماندند. توبه کردند... سپس شدند توابین اما... توابین کربلایی نشدند.. به ولی امر زمانت شک کنی از کربلا جا مانده ای..... یکی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ گفتم: در مکتب امام ...

اگر کسی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ می گوییم: درمکتب امام حسین(ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! پس هنوز اول راهیم!!

اگر کسی گفت: هنوز با این گرانی ها پای آرمان های انقلاب و رهبرت هستی؟ می گوییم: درمکتب امام حسین(ع) ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم! پس هنوز اول راهیم!!

گفت:هنوز با این گرانی ها پای انقلاب وآرمانهایش هستی؟ گفتم:در مکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم.

گفت:هنوز با این گرانی ها پای انقلاب وآرمانهایش هستی؟ گفتم:در مکتب امام حسین(ع)ممکن است زمانی آب هم برای نوشیدن نداشته باشیم.