نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه...

تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه...

دکتر امضا کرد.. مامان گریه کرد :( بابا ساکت شد :) فقد پرسیدم تو تیمارستان همسن خودمم هس؟!:):upside-down_face:

دکتر امضا کرد.. مامان گریه کرد :( بابا ساکت شد :) فقد پرسیدم تو تیمارستان همسن خودمم هس؟!:):upside-down_face:

هِی به این مغزم میگم خاطراتشو ببوس بذار کنار، نفهم نمیفهمه میبوسه محکمتر بغل میکنه! :):upside-down_face:🍃

هِی به این مغزم میگم خاطراتشو ببوس بذار کنار، نفهم نمیفهمه میبوسه محکمتر بغل میکنه! :):upside-down_face:🍃

تو فرانسوی به جای اینکه بگن من دلتنگ توام میگن:

تو فرانسوی به جای اینکه بگن من دلتنگ توام میگن:"Te me manques” یعنی تو از من گُم شدی! قشنگتر از این هم میشه؟:}:upside-down_face:

ترس فردا رو ولش کن همه دنیا رو ولش کن غیر حرف عاشقونه همه حرفا رو ولش کن شب های سرد و ولش کن مزه ی درد و ولش کن یه چهار فصله تو چشمات ...

ترس فردا رو ولش کن همه دنیا رو ولش کن غیر حرف عاشقونه همه حرفا رو ولش کن شب های سرد و ولش کن مزه ی درد و ولش کن یه چهار فصله تو چشمات برگ های زرد و ولش کن

اینم ی آهنگ واسه اونایی که امتحان دارن ترس فردا رو ولش کن همه دنیا رو ولش کن غیر حرف عاشقونه همه حرفا رو ولش کن شب های سرد و ولش کن مزه ی درد ...

اینم ی آهنگ واسه اونایی که امتحان دارن ترس فردا رو ولش کن همه دنیا رو ولش کن غیر حرف عاشقونه همه حرفا رو ولش کن شب های سرد و ولش کن مزه ی درد و ولش کن یه چهار فصله تو چشمات برگ های زرد و ولش کن #منصور ...

+//تأ حألأ شُدِه بِهـ آیندِه فِکر کُنے؟🤔 -//آرِه خیلے زیأد:):upside-down_face: +//منَمـ تو آیندَت بودَم🙊 -//طُ کُلِ آیندِه مَن بودی^^😻 💕

+//تأ حألأ شُدِه بِهـ آیندِه فِکر کُنے؟🤔 -//آرِه خیلے زیأد:):upside-down_face: +//منَمـ تو آیندَت بودَم🙊 -//طُ کُلِ آیندِه مَن بودی^^😻 💕

نمی دونی با چه دردی بهت میگم خوبم :):upside-down_face:

نمی دونی با چه دردی بهت میگم خوبم :):upside-down_face:

شات هایی از تور توکیو من تو تورشون بودما اینارم خودم عکس گرفتم هرکی بگع دروغ میگم میزنم لهش میکنمااااا😂 😒 😌

شات هایی از تور توکیو من تو تورشون بودما اینارم خودم عکس گرفتم هرکی بگع دروغ میگم میزنم لهش میکنمااااا😂 😒 😌

- فِکرشو نکن...😡 + من؟!فکرشو نمیکنم :):upside-down_face: - دروغ میگی 😶 + نه.بِهش فکر نمیکُنم😏 - بازم داری دروغ میگۍ 😢 + واسه بار هزارم میگم،من بِ چِشمآیِ مِشکیش،اون خندِهاۍ قشَنگش،اون حَرفآےِ دلنشینش،اون موهای لَنتیش ...

- فِکرشو نکن...😡 + من؟!فکرشو نمیکنم :):upside-down_face: - دروغ میگی 😶 + نه.بِهش فکر نمیکُنم😏 - بازم داری دروغ میگۍ 😢 + واسه بار هزارم میگم،من بِ چِشمآیِ مِشکیش،اون خندِهاۍ قشَنگش،اون حَرفآےِ دلنشینش،اون موهای لَنتیش فکر نمیکُنم :))):white_frowning_face:️ - خوبه خوبه،خیلی خوب بهش فکر نمیکنی!😑

حرف مردم و زیر پاهات لهش کن.. باشه؟؟ مث من....

حرف مردم و زیر پاهات لهش کن.. باشه؟؟ مث من....

دیونه ولش کن لهش کردی

دیونه ولش کن لهش کردی

عموتتل مثل فنره............ هرچی سعی کنی لهش کنی بازم مثل اولش میشه........... حالا تو هی تلاش کن.........

عموتتل مثل فنره............ هرچی سعی کنی لهش کنی بازم مثل اولش میشه........... حالا تو هی تلاش کن.........

ولش کن بالاخره یه چیزی میشه

ولش کن بالاخره یه چیزی میشه

الانم ماشینم.......ولش,کن حالتون بد میشه

الانم ماشینم.......ولش,کن حالتون بد میشه

“صبح بخیر” دومین حرف قشنگیه که میشه اول صبح شنید، زیباترین حرف با اختلاف زیاد، وقتیه که بهت میگن “ولش کن، امروز نمیخواد برى”

“صبح بخیر” دومین حرف قشنگیه که میشه اول صبح شنید، زیباترین حرف با اختلاف زیاد، وقتیه که بهت میگن “ولش کن، امروز نمیخواد برى”

میگم ولش کن

میگم ولش کن

ولش کن الان شر میشه!

ولش کن الان شر میشه!

ولش کن خودم پاکشان کردم نمیخواد ماشین روشن کنی :)))))

ولش کن خودم پاکشان کردم نمیخواد ماشین روشن کنی :)))))