ویژه کنید
عکس و تصویر چرا دوست داشتن آدم ها به جای آنکه نقطه قوتشان باشد شده است نقطه ضعف ...

چرا دوست داشتن آدم ها به جای آنکه نقطه قوتشان باشد شده است...


چرا دوست داشتن آدم ها به جای آنکه نقطه قوتشان باشد شده است نقطه ضعف شان؟
تا میفهمیم کسی دوستمان دارد انگار از آن آدم یک ضعف بزرگ کشف کرده باشیم دائما به دنبال باج گیری هستیم یاغی میشویم آنقدر از خودمان ادا و اصول درمیاوریم که طرف مقابل از هر چه عشق و عاشقی زده شود و بعد از تماشای آدمی که بیمارش کردیم لذت میبریم.
نمیگویم هر کسی که عاشقتان است را شما هم بخواهید حرف من این است کسی را یا میخواهید یا نه دیگر جاست فرند و رفاقت و اجتماعی
و هزار نام بی اساس دیگر نمیدانم چه صیغه ایست که به بهانه همین اسامی کسی که عاشقمان است را کنار خود نگه میداریم داشتن دوست خوب است اما اگر به بهانه این عناوین با کسی که عاشقمان است، ماندیم تا روح خود را از عشق ارضا کنیم، کار زشت و ناپسندیست.
اینقدر آدم ها را میان تردید و دودلی نگذارید مقصد نهایی ما کجاست؟
همینطور ادامه دهیم سنگ روی سنگ بند نمیشود که ...

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...