ویژه کنید
عکس و تصویر خداجانم از میانِ دل چسب‌ها؛ بہـترینش نوشیدن، یڪ استڪان چاے است با #تو، زیرِ سقفِ ...

خداجانم از میانِ دل چسب‌ها؛ بہـترینش نوشیدن، یڪ استڪان چاے است ...


خداجانم
از میانِ دل چسب‌ها؛
بہـترینش نوشیدن،
یڪ استڪان چاے است با #تو،
زیرِ سقفِ آسمان،
با عطرِ خوبِ آرامش!

چاے سرد نشود،
زودتر بِرِس بہ خانہ  ام...!

🍃 🌸

Loading...