ویژه کنید
عکس و تصویر ولنتاین یعنی......وقتی از سر ڪار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده ،خانواده پشت در حس ...

ولنتاین یعنی......وقتی از سر ڪار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده...

ولنتاین یعنی......وقتی از سر ڪار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده ،خانواده پشت در حس بشه ❤ ️❤ ️
ولنتاین یعنی .....مریضت از بیمارستان مرخص بشه ببریش خونه حسابی بهش برسی ❤ ️❤ ️
ولنتاین یعنی .....پدرت با دیدن تو زیر لب بگه الهی شڪر ❤ ️❤ ️
ولنتاین یعنی ......برای مادرت قول چراغ جادو بشی تا صدات ڪرد حتی تو خیالش ،،،توحاضر بشی بگی جااااانم
ولنتاین یعنی .....قاضی و پزشڪهای ما بیڪار بشن❤ ️❤ ️
ولنتاین یعنی .....دست هیچ انسانی بالا نرود مگر برای دعا و نوازش❤ ️
ولنتاین یعنی ....طوری زندگی ڪنیم ڪه هرگز نه دروغ بگوییم و نه دروغ بشنویم❤ ️❤ ️🌸 💫
ولنتاین یعنی .......اگه دستت خالیه با فڪرت ڪمڪ ڪن ❤ ️❤ ️
ولنتاین یعنی .....مواد فروشها به جای مواد گل دست مردم بدن
ولنتاین یعنی ........تو همین مجازی آنقدر صادق باشیم ،صادقانه بگیم و خالصانه عمل ڪنیم ڪه تمام دنیا را سبز ڪنیم❤ ️❤ ️🌸 ⚘💫
ولنتاین یعنی...... مردن بر اثر کهولت سن
ولنتاین همتون مبارڪ انشاالله وبهترینای یزدان پاک برای شما دوستان صمیمی🌹 ❤ ️🌹 ❤ ️🌹 ❤ ️🌹 ❤ ️🌹 ❤ ️

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...