ویژه کنید
عکس و تصویر امروز سفرمون رو به سمت روستای رمین شروع کردیم . روستای رمین فاصله ی خیلی ...

امروز سفرمون رو به سمت روستای رمین شروع کردیم . روستای رمین فاص...

امروز سفرمون رو به سمت روستای رمین شروع کردیم . روستای رمین فاصله ی خیلی زیادی با شهر چابهار نداره اما ساحل بسیار بسیار زیبایی داره که عکسش رو گذاشتم . ساحل تمیز ، بکر و آروم که به ما فرصت داد هم کمی یوگا کنیم و هم از صدای امواج و دیدن دریا لذت ببریم .

Loading...