ویژه کنید
عکس و تصویر 🔴 آیندگان آیت الله خامنه‌ای را بیشتر تحسین خواهند نمود نتیجه آرای مصوبه ای در ...

🔴 آیندگان آیت الله خامنه‌ای را بیشتر تحسین خواهند نمود نتیجه آ...

🔴 آیندگان آیت الله خامنه‌ای را بیشتر تحسین خواهند نمود

نتیجه آرای مصوبه ای در گنگره آمریکا با ۵۱ رای موافق در مقابل ۴۴ رای مخالف دولت ترامپ را از اقدام نظامی خودسرانه علیه ایران باز داشت. ترامپ در مصاحبه خود گفته بود این تصمیم نشان دادن ضعف ما نسبت به ایران است

در تاریخ سراغ دارید؟

ما که به مغولها باختیم، از دولت عثمانی شکست خوردیم، سلسله صفویه ما با حمله محمود افغان منقرض شد، مغلوب روس‌ها شدیم، دوباراز انگلیس ها و روس در جنگ جهانی در دوره قاجار و پهلوی شکست خورده و فتح شدیم


بعدها در تاریخ بنویسند ‌که ایران در اوج تحریم‌ها آن هم به گفته سران آمریکا که بی سابقه ترین تحریم #تاریخ است؛ چنان قدرت و اقتداری از خود نشان داد که اَبرقدرت دنیا، مجهزترین ارتش عالم با حمایت غول رسانه ای و دلارهای نفتی اعراب خائن منطقه از حمله به آن عاجز بود

متاسفانه رسانه‌های داخلی، روشنفکرنمایان مامانی، کدخداپرستان ترسو هیچ گاه توان دیدن و درک قدرت ایران را ندارند

این ایران است که آنها را مجبور به تصویب چنین قانونی کرده است، مقایسه کنید با ایرانِ دوران پهلوی که آمریکایی ها در اینجا ۴۵ هزار مستشار داشتند، کاپیتولاسیون تصویب می‌کردند و ارتش ایران را ژاندام و پاسبان خود در خاورمیانه می‌دانستند

این قدرت را آیت الله خمینی به ما داد اما پازل تکمیلی آن قطعا به استراتژی آیت الله خامنه ای بستگی داشت والا به گمان عده ای دنیای فردا، دنیا گفتمان است نه موشک

آیندگان آیت الله خامنه ای را از ما بیشتر تحسین خواهند نمود

Loading...