ویژه کنید
عکس و تصویر زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه "مادر" است. زیباترین خطاب "مادر...

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه "مادر" است. زیباترین خطاب "مادر جان" است. "مادر" واژه ایست سرشار از امید و عشق. واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید.

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...