نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » را می آموزد.

از پیری پرسیدند ، چه زمانی انسان پیر می گردد؟ فرمود: درست آن زمان که از گذشته خود پشیمان شده و افسوس آن را بخورد. وصی پور

از پیری پرسیدند ، چه زمانی انسان پیر می گردد؟ فرمود: درست آن زمان که از گذشته خود پشیمان شده و افسوس آن را بخورد. وصی پور

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » ...
عکس بلند

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » را می آموزد

ارزش واقعی ما از روی این چهار چیز معلوم می شود : آنچه انجام می دهیم، آنچه جلوه می کنیم، آنچه می گوییم، آنطور که می گوییم. صبحتون بخیر دوستان گلم وصی پور.

ارزش واقعی ما از روی این چهار چیز معلوم می شود : آنچه انجام می دهیم، آنچه جلوه می کنیم، آنچه می گوییم، آنطور که می گوییم. صبحتون بخیر دوستان گلم وصی پور.

زندگی معلم بزرگی است زندگی می آموزد که شتاب نکن زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده ...

زندگی معلم بزرگی است زندگی می آموزد که شتاب نکن زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است. زندگی می آموزد از ...

زندگی معلم است یک معلمِ فوق العاده زندگی به تو می آموزد گذشت و مهربانی حسِ بی نظیری به تو می دهد او می آموزد بار بر دوش دیگران نهادن شانه های خودت را سنگین ...

زندگی معلم است یک معلمِ فوق العاده زندگی به تو می آموزد گذشت و مهربانی حسِ بی نظیری به تو می دهد او می آموزد بار بر دوش دیگران نهادن شانه های خودت را سنگین می کند و بار از دوش دیگران برداشتن خودت را سبکبار می کند زندگی می ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » را می آموزد.

#انرژی_مثبت 😍 ✨ زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. ✨ زندگی به ما می آموزد اززمان درست استفاده ڪنیم. ✨ و زمان به ما ارزش زندگی را می آموزد

#انرژی_مثبت 😍 ✨ زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. ✨ زندگی به ما می آموزد اززمان درست استفاده ڪنیم. ✨ و زمان به ما ارزش زندگی را می آموزد

#انرژی_مثبت 😍 ✨ زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. ✨ زندگی به ما می آموزد اززمان درست استفاده ڪنیم. ✨ و زمان به ما ارزش زندگی را می آموزد

#انرژی_مثبت 😍 ✨ زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. ✨ زندگی به ما می آموزد اززمان درست استفاده ڪنیم. ✨ و زمان به ما ارزش زندگی را می آموزد

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » را می آموزد

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » را می آموزد. 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش « زندگی » را می آموزد

زمان بندی خــدا بی نظیــر است نه هیچگاه دیـر نه هیچگاه زود کمـی بردبـاری می طلـبد و ایمـانی بسـیار اما ارزش انتظار را دارد وصی پور

زمان بندی خــدا بی نظیــر است نه هیچگاه دیـر نه هیچگاه زود کمـی بردبـاری می طلـبد و ایمـانی بسـیار اما ارزش انتظار را دارد وصی پور

زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. زندگی به ما می آموزد از زمان درست استفاده کنیم. و زمان به ما ارزش ، زندگی را می آموزد.

زندگی و زمان معلم های شگفت انگیزی هستند. زندگی به ما می آموزد از زمان درست استفاده کنیم. و زمان به ما ارزش ، زندگی را می آموزد.

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش ، « زندگی ...

« زندگی » و « زمان » معلم های شگفت انگیزی هستند. « زندگی » به ما می آموزد از « زمان» درست استفاده کنیم. و « زمان » به ما ارزش ، « زندگی » را می آموزد.

ناخورده شراب ... میخروشیم! بنگرچه کنیم اگر بنوشیم... وصی پور

ناخورده شراب ... میخروشیم! بنگرچه کنیم اگر بنوشیم... وصی پور

زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموزد چیزهایی که ...

زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی زندگی معلم بزرگی است…: زندگی می آموزد که شتاب نکن. زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر ...

زمان هیچ چیز را التیام نمیدهد فقط به ما می آموزد: چگونه با درد زندگی کنیم . . . . 

زمان هیچ چیز را التیام نمیدهد فقط به ما می آموزد: چگونه با درد زندگی کنیم . . . . 