ویژه کنید
عکس و تصویر 💜 💜 💜 💜 عشــــــق... پارت 139 نیلوفر: محسن : نمیشه نری داداشی مهرداد خندش ...

💜 💜 💜 💜
عشــــــق...
پارت 139
نیلوفر:
محسن : نمیشه نری داداشی
مهرداد خندش گرفت وگفت : باید برم داداشی
لیلی : کاش بیشتر می موندی عزیزم
سرشو گذاشت رو شونه ای مهرداد نمی دونم چم شد نفسم بند اومد مهرداد لبخند زدبهش وگفت : باید برم عزیزم ولی یه نیم ساعت دیگه می شینم پیشتون
محسن بلند شدوگیتار رو برداشت وگفت : پاشو لیلی
لیلی بلند شد محسن نشست جاش وگفت : یکی دیگه بزن
مهرداد : نمی تونم محسن
محسن : بزن دیگه
مهرداد گیتار رو برداشت
محسن : چی بزنه بچه ها ؟
فربدبا شیطنت گفت : عاشقی رو بزن
مهردادبا لبخند نگاش کرد وگیتار رو تنظیم کرد خیلی قشنگ می زد من فقط پیانو زدنش رو دیده بودم
محیا : چی می خوای بخونی ؟
مهرداد : دارم فکر می کنم چی بخونم

- میشه منو تو رو بخونی
مهرداد نگاهم کردوگفت : نه
محسن : چرا ؟
مهرداد : یه چیزدیگه می خونم
محسن : همینکه نیلوفر میگه بخون
مهرداد نگاهم کرد ونفسشو فوت کرد وگیتار رو تو دستاش تنظیم کرد وشروع کردزدن نگاهش می کردم اخم کرده بود خندم گرفت

آهنگ محسن یاحقی بنام منو تو


من با یه دنیا خاطره تو.. تو به من گفتی برو
من چه جوری جدا شم از تو

من من من می خوام از دنیا برم
تو میگی تنهایی برو من من من میمیرم جداشم از تو


من من من با دلی خون از غم تو تو
چی میشه بمونی با من من من نگو شک میکنم از تو


من من من با خودم میگم دل تو
چرا بد میکنه با من .... من باشه دل میکَنم از تو
رفتم از شهر خدا ستاره چیدم واسه تو

تو ستاره مو سوزنوندی آخرش گفتی برو

آی دلت بسوزه بیرحم تو اسیر دلتی

کاش میدونستی عزیزم اون ستاره خودتی

تو سوزوندی خودتو با خودت منم سوزوندی

کاشکی دل نداشتی و جاش توی قلب من میموندی

تو سوزوندی خودتو با خودت منم سوزوندی

کاشکی دل نداشتی و جاش توی قلب من میموندی


کاش میدونستی عزیزم اون ستاره خودتی
تو سوزوندی خودتو با خودت منم سوزوندی

کاشکی دل نداشتی و جاش توی قلب من میموندی

تو سوزوندی خودتو با خودت منم سوزوندی

کاشکی دل نداشتی و جاش توی قلب من میموندی

باپایان آهنگ همه ساکت شده بودن فربد اما نتونست جلو خودش رو بگیره وگفت : عالی بود مهرداد بخدا صدات محشره
مهرداد لبخندی زدوچیزی نگفت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...