ویژه کنید
عکس و تصویر کم کم یاد خواهی گرفت که عشق تکیه کردن نیست. و رفاقت هم معنی اطمینان ...

کم کم یاد خواهی گرفت که عشق تکیه کردن نیست. و رفاقت هم معنی اطم...

کم کم یاد خواهی گرفت که عشق تکیه کردن نیست.
و رفاقت هم معنی اطمینان خاطر نیست.
و یاد می‌گیری که بوسه‌ها قرارداد نیستند.
کم کم یاد می گیری که حتی نور خورشید هم می‌سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری.
یاد میگیری باید باغ ِ خودت را پرورش دهی
به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد.
کم کم یاد میگیری که میتوانی تحمل کنی...
که محکم باشی پای هر خداحافظی...
یاد می گیری که خیلی می ارزی عزیزدلم✔

Loading...