نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بفرما...انقد شایعه درس میکردین الان جواب سوالتونو گرفتین دیگه؟😐🚬 . #suga #minyoongi #yoongi #agustd #bts #army

بفرما...انقد شایعه درس میکردین الان جواب سوالتونو گرفتین دیگه؟😐🚬 . #suga #minyoongi #yoongi #agustd #bts #army

خودم ساز #suga #bts

خودم ساز #suga #bts

این خوشگله لیموی منه ...همه چی میگه اما الان خوابش میاد😍

این خوشگله لیموی منه ...همه چی میگه اما الان خوابش میاد😍

خب الان این رو بزارم لولو میاد می خورتم ×_×

خب الان این رو بزارم لولو میاد می خورتم ×_×

همین الان یهویی نگاه اینجا خوابش میاد

همین الان یهویی نگاه اینجا خوابش میاد

الهی بمیرم دیشب در خوابیده الان خوابش میاد

الهی بمیرم دیشب در خوابیده الان خوابش میاد

الان خرس درونم هم خوابش میاد هم گشنشه

الان خرس درونم هم خوابش میاد هم گشنشه

خب خوابش میاد... ناناز

خب خوابش میاد... ناناز

خب مگه چیه دیشب بیدار بوده حالا خوابش میاد... M

خب مگه چیه دیشب بیدار بوده حالا خوابش میاد... M

خب خوابش میاد!!!!!

خب خوابش میاد!!!!!

کی الان خوابش میاد?

کی الان خوابش میاد?

خب خوابش میاد دیگه

خب خوابش میاد دیگه

کی خوابش میاد الان؟

کی خوابش میاد الان؟

کی الان خوابش میاد ؟ هرکی خوابش میاد بلایکه

کی الان خوابش میاد ؟ هرکی خوابش میاد بلایکه

خب خوابش میاد دیگه مگه نگاه داره...نون بدم؟

خب خوابش میاد دیگه مگه نگاه داره...نون بدم؟