ویژه کنید
عکس و تصویر اسمت رو جمع کنید ببینید چه شعری ساخته میشه..🤔 😃 مثال:مثلا کسی اسمش پروین هست، ...

اسمت رو جمع کنید ببینید چه شعری ساخته میشه..🤔 😃   مثال:مثلا کس...

اسمت رو جمع کنید ببینید چه شعری ساخته میشه..🤔 😃  

مثال:مثلا کسی اسمش پروین هست، شعرهای مربوط به : 
پ . ر. و .ی. ن 

را بخواند ، ببیند، شعر او چگونه میشه... 

الف..........ای مهربان یارم 
ب............باعشق تو میمانم 
پ............پای خسته ای دارم 
ت............تا هستی منم هستم 
ث............ثابت میکنم هستم 

ج.............جان من فدای تو 
چ.............چند وقتی بمان بامن 
ح.............حال از من نمیپرسی 
خ.............خوابم با تو شیرینه 

د.............در جانم زدی رخنه 
ذ.............ذره ذره آبم کن 
ر.............رسوای جهانم کن 
ز.............زلف خود پریشان کن 
ژ.............ژنده جامه ای پوشم 

س...........سر برشانه ام بگذار 
ش...........شوق من دو چندان کن 
ص...........صبح من تو روشن کن 
ض...........ضربان دلم بشنو 
ط............طاهرگشته‌ام با تو 
ظ............ظهر عاشقی بنگر 
ع............عاشق شو تو هم چون من 
غ ...........غم غربت دلم بشکست 

ف...........فریاد دلم بشنو 
ق............قربان دو چشمانت 
ک............کردی همچو فرهادم 
گ............گم گشته دو دستانم 
ل.............لای موج موهایت 
م.............مروارید چشمانت 
ن.............نور دیده من شو 

و.............وصف جمله خوبیهات 
ه.............هر دم بر زبان جاریست 
ی............یادی از دل ماکن


🙂 🙂 🙂

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...