نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کاندیدای اصلح از دیدگاه شهید عبد الله میثمی: در انتخابات، فریب خوب بودن فرد را نخورید، بلکه دقت کنید که به چه گروه و جریانی تعلق دارد. زیرا یک گروه سیاسی و یک تشکیلات، به ...

کاندیدای اصلح از دیدگاه شهید عبد الله میثمی: در انتخابات، فریب خوب بودن فرد را نخورید، بلکه دقت کنید که به چه گروه و جریانی تعلق دارد. زیرا یک گروه سیاسی و یک تشکیلات، به راحتی می تواند فکر یک فرد ساده را تغییر دهد. #شهید_عبد_الله_میثمی #سیره_سیاسی #انتخابات #کاندیدای_اصلح راوی: ...

منظور از دو قطبی چیست؟ میزان موفقیت نامزدها چگونه خواهد بود؟ بنام خدا بنده برداشتم از ایجاد دو قطبی ها در کلام آقا این بود 1_دو قطبی کاذب باشد. 2_بین نیروهای خودی باشد. اما در ...

منظور از دو قطبی چیست؟ میزان موفقیت نامزدها چگونه خواهد بود؟ بنام خدا بنده برداشتم از ایجاد دو قطبی ها در کلام آقا این بود 1_دو قطبی کاذب باشد. 2_بین نیروهای خودی باشد. اما در دو سه صحبت اخیر ایشون متوجه شدم دو قطبی در کل مردم منظوره نه فقط ...