ویژه کنید
عکس و تصویر دیروز یه خانمه از این تبلیغاتچی‌ها زنگ زدگفت الو، گفتم بفرمایید گفت میخواید صاحب یه ...

دیروز یه خانمه از این تبلیغاتچی‌ها زنگ زدگفت الو، گفتم بفرمایید...

دیروز یه خانمه از این تبلیغاتچی‌ها زنگ زدگفت الو، گفتم بفرمایید
گفت میخواید صاحب یه ویلا بشید؟
گفتم نه
گفت میخواید صاحب یه بنز بشید؟
گفتم نه
گفت میخواید صاحب صد میلیون تومن بشید؟
گفتم نه
گفت چرا آخه؟

گفتم چون سلام نکردی!😏
اخلاق برا من از هر چیزی مهم تره!😌 😂

Loading...