ویژه کنید
عکس و تصویر خدایا🙏 چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار🙏 الهی به امید تو ...

خدایا🙏 چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار🙏 اله...

خدایا🙏

چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار🙏

الهی به امید تو 🙏

برای شروع یک روز پُر برکت 🙏

روز_زیباتون_بخیر

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...