نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اسکویرل چنگ^~^ 🐿🐾 @ItsCY #jisoo

اسکویرل چنگ^~^ 🐿🐾 @ItsCY #jisoo

اسکویرل چنگ^~^ 🐿🐾 @ItsCY #jisoo

اسکویرل چنگ^~^ 🐿🐾 @ItsCY #jisoo

پاندا =] 🐼 @ItsCY #jisoo

پاندا =] 🐼 @ItsCY #jisoo

پاندا =] 🐼 @ItsCY #jisoo

پاندا =] 🐼 @ItsCY #jisoo

Chu~~ 💋 #jisoo #ItsCY

Chu~~ 💋 #jisoo #ItsCY

Chu~~ 💋 #jisoo #ItsCY

Chu~~ 💋 #jisoo #ItsCY

thanks VOGUE 🌙 #jisoo #ItsCY

thanks VOGUE 🌙 #jisoo #ItsCY

یکیو پیدا کنین این طوری بهتون زل بزنه:| #jisoo #ItsCY

یکیو پیدا کنین این طوری بهتون زل بزنه:| #jisoo #ItsCY

یکیو پیدا کنین این طوری بهتون زل بزنه:| #jisoo #ItsCY

یکیو پیدا کنین این طوری بهتون زل بزنه:| #jisoo #ItsCY

شاعر یچیزی در این زمینه ی جذابیت گفته بود ولی یادم نیس:

شاعر یچیزی در این زمینه ی جذابیت گفته بود ولی یادم نیس:" #chanyeol #ItsCY

اونیع ویژوال*------* 🍃 ⚠ #jisoo #ItsCY

اونیع ویژوال*------* 🍃 ⚠ #jisoo #ItsCY

صدآش واقعا قشنگه ها*-* 🦄 #jisoo #ItsCY

صدآش واقعا قشنگه ها*-* 🦄 #jisoo #ItsCY

خیلی کیوته:/ 🏡 #jisoo #ItsCY

خیلی کیوته:/ 🏡 #jisoo #ItsCY

یک عدد اونیه مهربون*-* 💄 #jisoo #ItsCY

یک عدد اونیه مهربون*-* 💄 #jisoo #ItsCY

نظر خودتون رو درمورد جذابیت جیسو بگین...

نظر خودتون رو درمورد جذابیت جیسو بگین...

شما نظر خودتون رو درمورد جذابیت جیسو بگین

شما نظر خودتون رو درمورد جذابیت جیسو بگین

خدای جذابیت رل زد 😏

خدای جذابیت رل زد 😏