عَگِح میخـآی مَـنــُ بِــشــنـآسـے بـِِخـونـ👇 💕          ۱_ا...

عَگِح میخـآی مَـنــُ بِــشــنـآسـے بـِِخـونـ👇 💕

۱_اسمت چیه؟روژینـــآ👑
۲_متولد چه ماهی؟مــُرداد🔥
۳_احساساتت در چه حده؟ مَعمـولـے🐾
۴_از چی پشیمون میشی؟اِعتـِـمـآد کـَردَ بِ عونـآیی کـِ نَـبآیـَد بِــهــِشـون اِعـتِــمـآد میـکَردَمـ☺
۵_چیزی هس ک از همه پنهان کرده باشی?رِح💔
۶_ترسویی؟میـگَـن💦 ️
۷_بزرگترین ضعفت؟خــونِوادَمـ💕 و رُهـآم❤
۸_آدما رو زود میشناسی؟ شَــدیـدن رح😺
۹_تاحالا عاشق شدی؟رِح💕
۱۰_بزرگترین ترست؟حَشَرات ، مـَرگ🌌
۱۱_تعداد دقیق ادمای مهم زندگیم؟هَف تاع🍃
۱۲_فک میکنی با چی میشه تهدیدت کرد؟با رَمزِع گـوشـیمـ🐼 بـیـب✌
۱۳_میتونی بگذری؟عَصلَن😼
۱۴_شده تا حالا ارزو کنی بمیری؟نَح👽
۱۵_بیماری داری؟نَح💀
۱۶_کسی هست ک عاشقت باشه؟ نـِمـیـدونـَمـ😹 ✌
۱۷_کی دل گرمت میکنه؟خـودَمـ☺ 💔
۱۸_تاحالا ب دوستات دروغ گفتی؟هِع ، خِعلے😹 💩
۱۹_تاحالا کاری شبیه دزدی کردی? رِح😕
۲۰_بین عشق و خانوادت کدومو انتخاب میکنی؟خونوادمَـ💕
۲۱_کسی اشکتو در میاره؟کَصیـ جُرعَتـِشـو نَـدآرِع😼
۲۲_فک میکنی استعداد داری؟رِح ، خِعلی💫
۲۳_رنگ مورد علاقت؟مـِشکی🔫
۲۴_چی ارومت میکنه؟صـِدآیِ رُهآم🎶
۲۵_میتونی عوض شی؟نـِمیـخآعمـ👾
۲۶_از کی متنفری؟عـآمـآر زیادِع ، جآ نِـمیشِن،هِــع😏 👊
۲۷_بهت خیانت کردن؟نَح،نَزاشتَمـ🔥
۲۸_فک میکنی خوشگلی؟مـیـگَن☺
۲۹_قدت؟۱۷۴🐾
۳۰_قشنگ ترین عضوت؟لـبآم💋
۳۱_کراش داری؟رِح
۳۲_وقتی ناراحتی چیکار میکنی؟گـِریِح💧
۳۴_دیگه هرچی میخواید خودتون بپرسید یا بگید.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...