ویژه کنید
عکس و تصویر ▫ ️ده ها دلیل برای رای دادن دارم اما امسال این جمله در وصیت نامه ...

▫ ️ده ها دلیل برای رای دادن دارم اما امسال این جمله در وصیت نام...

▫ ️ده ها دلیل برای رای دادن دارم
اما امسال این جمله در وصیت نامه حاج قاسم، به مهم ترین دلیلم تبدیل شده:
" جمهوری اسلامی حرم است"
و ما باید با تمام توان از این حرم دفاع کنیم
پس #رأی_میدهم
چون چشم سردار به برگه های رأی ماست

🔺 آسید
@aseyedp

Loading...