یه موقع هایی هم هست که فک میکنن نمیدونی...اما خبر ندارن اییی...

یه موقع هایی هم هست که فک میکنن نمیدونی...اما خبر ندارن اییینقدر میدونی که صلاح دونستی سکوت کنی...:smiling_face_with_smiling_eyes:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار