ویژه کنید
عکس و تصویر رقیب سنگدل زین سان که جا کرده به پهلویت من بی‌دل چه سان خود را ...

رقیب سنگدل زین سان که جا کرده به پهلویت من بی‌دل چه سان خود را ...

رقیب سنگدل زین سان که جا کرده به پهلویت
من بی‌دل چه سان خود را به پهلوی تو اندازم؟
-هلالی جغتایی #بخون

Loading...