گاهے تا آسِمانراهـے نیستگاه بایــداز پلـہ ها بالا رفتگاه بای...

گاهے تا آسِمان

راهـے نیست گاه بایــد از پلـہ ها بالا رفت گاه بایــد حس کرد نورِ الهے را گاه بےبهـانہ مےتوان عاشِـق شد...:heavy_black_heart: پله پله تا ملاقات‌ خدا رفتے...:) :beating_heart::glowing_star: #رفیق_شهیدم :revolving_hearts: #یادش_با_صلوات :green_heart: :heart_decoration: #شهید_جهاد_مغنیه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار