نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عشقم باتو همه چیز رنگ و بوی دیگه ای داره...زندگی با تو یعنی نفس کشیدن در هوایی که پر از عشقه...نفس کشیدن در هوایی که پراز خواستنهای خوب و عاشقانه ست❤ 😍

عشقم باتو همه چیز رنگ و بوی دیگه ای داره...زندگی با تو یعنی نفس کشیدن در هوایی که پر از عشقه...نفس کشیدن در هوایی که پراز خواستنهای خوب و عاشقانه ست❤ 😍

عشق یعنی نفس کشیدن تو خاکت

عشق یعنی نفس کشیدن تو خاکت

کنار تو نفس کشیدن ساده هم یعنی خوشبختیِِِِ مطلق...

کنار تو نفس کشیدن ساده هم یعنی خوشبختیِِِِ مطلق...

خوشبختی یعنی نفس کشیدن یعنی فرصت داشتن برای زندگی کردن یعنی شادبودن

خوشبختی یعنی نفس کشیدن یعنی فرصت داشتن برای زندگی کردن یعنی شادبودن

دردت به قلبه ممان خوشکلم

دردت به قلبه ممان خوشکلم

ممان سلام 😘 😘

ممان سلام 😘 😘

ای که هوای من نفس کشیدن بدون تو یعنی ادعا....

ای که هوای من نفس کشیدن بدون تو یعنی ادعا....

باتو همه چیز رنگ و بوی دیگه ای داره...زندگی با تو یعنی نفس کشیدن در هوایی که پر از عشقه...نفس کشیدن در هوایی که پراز خواستنهای خوب و عاشقانه ست...💓

باتو همه چیز رنگ و بوی دیگه ای داره...زندگی با تو یعنی نفس کشیدن در هوایی که پر از عشقه...نفس کشیدن در هوایی که پراز خواستنهای خوب و عاشقانه ست...💓

موضوع انشا:خوشبختی

موضوع انشا:خوشبختی ""دانش آموز :خوشبختی یعنی /نفس کشیدن مادر/

اینم ازخودگذشتگی ممان وباباخخخخخ

اینم ازخودگذشتگی ممان وباباخخخخخ

خوشبختی یعنی باهم نفس کشیدن

خوشبختی یعنی باهم نفس کشیدن

نفس داشته باشی یعنی این

نفس داشته باشی یعنی این

خوشحالی یعنی لپ واسه کشیدن داشته باشی :-) :-)

خوشحالی یعنی لپ واسه کشیدن داشته باشی :-) :-)

تو که باشی بودنت حس زیبای نفس کشیدن کنار گلهاست توکه باشی بودنت نبض زیستن کنار پاکیهاست باش برای نفس کشیدنم باش

تو که باشی بودنت حس زیبای نفس کشیدن کنار گلهاست توکه باشی بودنت نبض زیستن کنار پاکیهاست باش برای نفس کشیدنم باش

تو که باشی بودنت حس زیبای نفس کشیدن کنار گلهاست تو که باشی بودنت نبض زیستن میان پاکی هاست باش برای نفس کشیدنم باش.

تو که باشی بودنت حس زیبای نفس کشیدن کنار گلهاست تو که باشی بودنت نبض زیستن میان پاکی هاست باش برای نفس کشیدنم باش.

عشق یعنی داشتن تو، یعنی بوی تو،یعنی نفس کشیدن تو ماهان جونم.خیلی میخوامت داداشی

عشق یعنی داشتن تو، یعنی بوی تو،یعنی نفس کشیدن تو ماهان جونم.خیلی میخوامت داداشی

بابایی تو که باشی بس است....مگر جز نفس کشیدن چه میخواهم

بابایی تو که باشی بس است....مگر جز نفس کشیدن چه میخواهم

روستای ممان(میانه)

روستای ممان(میانه)

ممان گشنمه

ممان گشنمه