ویژه کنید
عکس و تصویر 🔹 متن سنگ قبر تعدادی از بزرگان تاریخ #حافظ بر سر تربت ما چون گذری ...

🔹 متن سنگ قبر تعدادی از بزرگان تاریخ #حافظ بر سر تربت ما چون...

🔹 متن سنگ قبر تعدادی از بزرگان تاریخ
#حافظ

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
#سهراب_سپهری

به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیا
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
#کوروش_بزرگ

ای انسان هر که باشی و از هر جا که بیایی
میدانم خواهی آمد
من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم
بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر
#پروین_اعتصامی

آنکه خاک سیه اش بالین است
اختر چرخ ادب پروین است
گرچه جز تلخی از ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است
#دکتر_علی_شریعتی

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت.
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند
هر دم سکوت مرگبارم را
#نیوتن

طبیعت و قوانین طبیعت در تاریکی نهان بود
خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید......
و همه روشن شد
#خسرو_شکیبایی

در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
#وینستون_چرچیل

من برای ملاقات با خالقم آماده ام
اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست
#اسکندر_مقدونی

اکنون گور او را بس است
آنکه جهان او را کافی نبود

@Ajibvalivaghaei

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...