ویژه کنید
عکس و تصویر برای بودنت می مانم وبرای دیدنت می میرم باش تا بمانم و بمان تانمیرم دریا ...

برای بودنت می مانم وبرای دیدنت می میرم باش تا بمانم و بمان تان...

برای بودنت می مانم وبرای دیدنت می میرم باش تا بمانم و بمان تانمیرم دریا هست اماغرق شدن در چشم های تو عادتم شده ..دوست داشتنت هوس نیست که باشد یا نباشد نفس است تا باشم تا باشی من قلب خاکی م را سنگ فرش قدم هایت می کنم و این نهایت خوشبختی س

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...