ویژه کنید
عکس و تصویر بااجازه خانم دکتر ، خبری خوش..... علاج ساده کرونا ویروس با یک کاسه جوشاندہ سیر ...

بااجازه خانم دکتر ، خبری خوش..... علاج ساده کرونا ویروس با یک...

بااجازه خانم دکتر ، خبری خوش.....

علاج ساده کرونا ویروس با یک کاسه جوشاندہ سیر ...!!
ووهانس دانشمند و پزشک چینی با همکاری مرد قدیمی بروش طب سنتی بیماران را درمان کرده اند, بطوریکه بسیاری از مراجعه کنندگان موفق بودن درمان با این روش ساده را تائید کردہ اند....
روش : ۸عدد میخک ،با مقداری سیر له شدہ،با ۷ لیوان آب جوشاندہ شوند.
سیر و میخک را خوردہ و آب آن در چند نوبت بنوشید.
والسلام اینهمه جاروجنجال تبلیغات و ترس برای چیست..؟؟؟ هموطنان عزیز این مطلب را پخش کنید تا از مرگ و میر عده ای جلو گیری کنید...

Loading...