ویژه کنید
عکس و تصویر می‌خواهم زندگی کنم، می‌خواهم

می‌خواهم زندگی کنم، می‌خواهم "با عشق" زندگی کنم. می‌خواهم در سخ...

می‌خواهم زندگی کنم، می‌خواهم "با عشق" زندگی کنم.
می‌خواهم در سخت‌ترین شرایط و تا پای جان، برای حفظ دلبستگی‌هایم بجنگم.
می‌خواهم چشم در چشمِ زندگی بایستم و بگویم؛ تو بدونِ دلبستگی‌های من، مفت هم نمی‌ارزی.
زندگی ناظم سخت‌گیری‌ست که هرچه بیشتر دلبسته‌ی چیزی یا کسی باشی، مصمم‌تر می‌شود برای گرفتنش از تو،
و تو مصمم‌تر می‌ایستی و جسورانه و با تمامِ درد، برای دلبستگی‌هایت می‌جنگی.
ارزشش را دارد اگر زیر مشت و چنگال روزگار مقاومت کنی و آخر کار، مشت‌های گره کرده و زخمی‌ات را باز کنی و ببینی دلبستگی‌ات هنوز همان‌جاست، کمی فشرده و خون‌آلوده، اما هنوز همان‌جاست و انگیزه‌های ماندن و ادامه دادنت هنوز پا برجا...
آن‌وقت است که علاقه‌ات را بغل می‌کنی، با چهره‌ای رنج‌کشیده اما امیدوار، رو می‌کنی به دنیا و می‌گویی؛
"تو با این‌همه عظمت، بدونِ دلبستگی‌های من، مفت هم نمی‌ارزی"✔

Loading...