ویژه کنید
عکس و تصویر 툭하면 거친 말들로 내 맘에 상처를 내놓고

툭하면 거친 말들로 내 맘에 상처를 내놓고

툭하면 거친 말들로
내 맘에 상처를 내놓고

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...