میخوام به اونایی که برای ادامه فصل امید ندارن یه چیزی بگم