هوای مه آلود و بارانی مسجد مقدس جمکران - سه شنبه ششم اسفن