وقتی تمام #وجودم از #نگرانی و #دلهره لبریز شده است،فقط اوست ...

وقتی تمام #وجودم از #نگرانی و #دلهره لبریز شده است،

فقط اوست که میتواند چنان #آرامش عظیمی درمن ایجاد کند که انگار نگرانی و دلهره ای اصلا وجود ندارد. فقط اوست که به #یادش مست میشوم. تنها اوست که با #دانستن وجودش در #کنارم به خود میبالم و رقص #سماع را در آسمان ها به پا میکنم. هنگامی که با او #حرف میزنم انگار تمام دنیا به جز خودش عاجز از #شنیدن سخنان من هستند و تنها و تنها اوست که مرا میشنود و #میفهمد . هروقت به #نوازش هر لحظه خودم در تمام #زندگی ام توسط دستان مهربانانه او فکر میکنم #اشک در چشمانم حلقه میزند و نا به اختیار از چشمانم جاری میشود. #قلب من هر لحظه برای او می تپد و برای #بنده بودنش تا #قیامت به خودم #افتخار میکنم... #کامبیز_خضرنژاد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار